PRODUKTY

Společnost CVS Development s.r.o. se na trhu informačních technologií pohybuje od roku 2004. Soustředí se na vývoj software, dodávky a konfiguraci hardware, vše na platformě Windows. Mezi hlavní nabízené znalosti a zkušenosti patří:
 • nasazení a úpravy vlastního redakčního systému PubliX
 • vývoj kompletního řešení na plnohodnotné třívrstvé architektuře
 • vývoj jednotlivých komponent z třívrstvé architektury
  • webové služby
  • windows služby
  • mobilní aplikace (nativní i hybridní)
  • tenký klient (JQuery, KendoUI, Redux, React, Telerik atd.) s využitím knihoven pro mapovou vizualizaci (OpenLayers, Leaflet) 
  • databázové funkce (Oracle, MS SQL server, MySQL, MS Access) 
 • integrace na ostatní firemní systémy (ekonomický, správa majetku, evidence zaměstnanců...) , sensory (např GPS, kamery…), externí systémy (katastr, RUAIN, ARES....)


APEM
Popis produktu:
Aplikace Pro Evidenci Majetku (APEM) v prostředí internetového prohlížeče umožňuje přihlášenému uživateli spravovat svěřené objekty. Objektem se rozumí:
 • byt;
 • dům;
 • výrobní hala;
 • sportovní hřiště;
 • parkovací stání, garáž;
 • zařízení (např. nástroje a přístroje);
 • kanceláře a další nebytové prostory;
 • pozemky atd.
Správou se rozumí především evidence
 • přijatých a odchozích plateb;
 • nákladů;
 • nájemníků/uživatelů
 • majitelů/investorů
 • časového využití;
 • energií (plyn, elektřina, voda) atd.
Podrobnější informace lze nalézt v přiloženém PDF dokumentu.


PubliX
Popis produktu:
Vlastní redakční systém určený pro vzdálenou správu dynamických internetových stránek. Za jeho pomoci můžete z libovolného místa na internetu bezpečně a rychle měnit obsah a formu internetových stránek. Při vývoji byl kladen důraz nejen na intuitivní a snadné ovládaní, ale i na vysokou míru spolehlivosti. Vyhovuje  požadavkům pro nasazení od nejmenších firemních prezentací, přes rozsáhlé často navštěvované stránky měst obcí, úřadů atd., až po největší internetové a intranetové informační systémy s centralizovanou správou více informačních zdrojů.
Pro jeho provoz není nutné na straně správců a redaktorů instalovat žádný software, plně postačí internetový prohlížeč.

Podrobné technické informace lze nalézt v přiloženém PDF dokumentu. Ukázky nasazení jsou uvedeny v Referencích.